Oświadczenie dotyczące zdrowia i przetwarzania danych


Z związku z udziałem w imprezie kulturalnej organizowanej przez Teatr Gdynia Główna, oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez InterTicket sp. z o. o. danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu i udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

 

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterTicket Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80, kod pocztowy: 00-517.

2)   Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem oświadczenia będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości udziału w wydarzeniu kulturalnym oraz ewentualnego wykorzystania w razie stwierdzenia zagrożenia epidemicznego.

3)   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu kulturalnym Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

5)   Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

•       podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania oraz/lub

•       organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zwł. służbom sanitarnym.

6)   Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7)   Okres przechowywania danych osobowych wynosi 14 dni od daty wydarzenia.

8)   Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

KalenderBelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google